Styrelsen

Styrelsen 2016-2017.

Ordförande Leif Michaelsson 0739-958046
Vice ordförande Per-Erik Rasmusson 0705-555396
Kassör Johan Rix 070-8153351
Vice kassör Gunnar Sjöstedt 0737-320002
Sekreterare Arne Olsson 0705-324031
Revisor Karin Hansson 0411-555329
Revisor Inga-Lill Daniel 0411-15861
Valberedning Michael Svensson 0411-15861
Valberedning Lennart Sjöstedt 0411-71508